Представнице Техничке школе „Радоје Љубичић“ Ужице су у четвртак, 2. јуна 2022. године одржале презентацију своје школе за ученике осмог разреда. Представљен је и нови смер – геометар. У овој уписној години Школа представља шест атрактивних и тражених занимања у три подручја рада.


У оквиру подручја рада – саобраћај су техничар друмског саобраћаја (прошлогодишњи минимум бодова за упис је био 71,24), техничар унутрашњег транспорта (59,98) и возач моторних возила (54,35). Подручје рада – геодезија и грађевинарство нуди школовање за занимања – архитектонски техничар (прошлогодишњи минимум бодова за упис је био 60,58) и геодетски техничар – геометар (50,00), као и у области личне услуге – занимање фризер (43,01).

radoje ljubicic