ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ", УЖИЦЕ

Четвртак, 13. мај · 12:00–1:00pm
Google Meet подаци за улазак
Линк до видео позива: https://meet.google.com/qmg-pcyu-yot

plakat google meet