Завршни испит за ученике 8.разреда је одржан у периоду од 18-20.06.2018, од 9-11 часова. Ученици наше школе су полагали у просторијама школе. Завршни испит је полагало 98 ученика. У следећој табели можете видети упоредну анализу бодова на крају разреда и бодова освојених на завршном испиту за све школе златиборског округа.


Основна школа

просечан број бодова

на крају разреда

просечан број бодова

на завршном испиту

просечан

укупан број

бодова

6.р. 7.р. 8.р. укупно матем.

српски

језик

комб.

тест

укупно
Алекса Дејовић - Севојно 16,27 15,44 15,64 47,34 7,20 9,41 8,87 25,48 72,95
Богосав Јанковић -Кремна 16,97 16,65 17,32 50,93 6,04 7,42 8,55 22,01 72,95
Ђура Јакшић - Равни 16,69 16,51 16,74 49,94 7,65 7,41 10,50 25,56 75,51
Душан Јерковић - Ужице 16,84 16,41 16,45 49,70 8,21 8,80 9,25 26,26 75,96
Миодраг Миловановић Луне - Каран 17,11 16,74 16,92 50,78 7,35 8,17 10,05 25,57 76,34
Нада Матић - Ужице 16,73 16,09 16,60 49,42 7,43 8,95 8,74 25,12 74,72
Прва основна школа краља Петра II 15,89 15,40 15,69 46,98 8,03 8,41 9,24 25,68

72,66

Слободан Секулић - Ужице 16,47 16,15 16,36 48,97 7,80 8,47 9,37 25,65 74,65
Стари град - Ужице 16,12 15,75 15,78 47,65 7,12 8,14 8,73 23,99 71,68