Оснаживање родитеља да се заједно са својим дететом укључе у праћење напредовања у процесу учења које се одвија у новим околностима.У првом делу објашњен је значај учешћа родитеља и ученика у овом процесу, а у другом делу дати су конкретни предлози родитељима како да са својим дететом прате процес учења и напредовање.


Упутства и материјали који су понуђени омогућиће родитељима да конструктивно прате напредовање ученика у учењу. Родитељи и ученици могу користити:

  • Водич за родитеље: Како водити портфолио са дететом
  • Ученички дневник
  • Чек листа за праћење процеса учења детета у току наставе на даљину
  • Скала процене фактора који утичу на учење ученика
  • Анализа теста

Комплетан рад погледајте на 

https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-pratiti-napredovanje-dece-u-procesu-ucenja/