Министарство просвете је у сарадњи са Министарством здравља и УНИЦЕФ-ом, у оквиру пројекта „Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје“, израдило видео материјале за родитеље под називом Родитељи са децом у кризним ситуацијама” . Видео материјал je израђен у циљу оснаживања родитеља за пружање подршке деци, односно ученицима, у превладавању кризних и трауматичних догађаја.