Учитељица Биљана Матијевић одржала је угледни час и одељењу 46у  ИО Злакуса.

Наставна јединица: "Садржај из правописа и граматике", вежбање

Час је реализован у групном облику рада и раду у пару . Коришћена су  различита наставна средстава. Ученици су на различите начине увежбавали научено градиво.


1
2
3
4
5
6
7
8