Професор технике и информатике Војка Лазаревић одржала је угледни час у 62одељењу.

Предмет: Техничко и информатичко образовање

Наставна тема: Енергетика

Наставна јединица: Коришћење сунчеве енергије

Тип часа: обрада новог градива и обнављање градива


Наставна средства: рачунар са пројектором и интерактивна Мимио табла

       На часу је, приликом обраде нове лекције,  коришћена мултимедијална Power Point презентација са сликама и анимацијама. Након тога је у циљу обнављања градива са овог и предходног часа, приказан квиз са питањима из ових лекција. Ученици су бирали питања различите тежине и тако могли да провере колико су добро савладали градиво. На крају часа су заједно покушали да реше асоцијације са терминима из предходних лекција.

Материјал коришћен на часу: 

Квиз

Асоцијације 

У презентацији су коришћене анимације са сајта:

http://www.cnti.info/energija/Solarna_energija.swf   i

http://www.cnti.info/energija/Solarni_kolektor.swf