Учитељица Ивана Божовић је одржала угледни час из математике (Сабирање и одузимање, вежбање) у одељењу I2. На часу је примењен метод диференциране наставе на два нивоа. Ученици су решавали задатке подељени у групе према нивоу знања. Повратна информација је била на наставним листићима, а успешност решавања су прославили у завршном делу часа певајући песмицу - Мате-ма, мате-ма, математика. Ученици су дали своју оцену реализованог часа попуњавајући евалуациони лист на крају часа. На основу њихове оцене може се закључити да они воле овакав вид наставе.


1
2
3
4