Циљ пројекта: Оспособљавање ученика за израду квиза којим ће на занимљив начин проверити знање из биологије.

Наставник биологије: Весна Милићевић

Наставници-сарадници:

 • Горан Марковић - наставник Ликовне културе
 • Војка Лазаревић - наставник Технике и технологије

 Задаци:

 1. подела ученика у групе и подела задатака (на часу биологије)
 2. израда питања , асоцијација и појмова за пантомиму (на часу биологије)
 3. израда квизова и асоцијација у програму Power Point (на часу техничко-информатичке секције)
 4. израда диплома за победнике и обележја за групе (час ликовне културе)
 5. договор о реализацији квиза - улога водитеља, актера који мери време, записују резултате, начин бодовања (на часу биологије)
 6. презентација квизова
 7. евалуација и самоевалуација

Временска динамика: три недеље

Међупредметна корелација: Биологија, Информатика и рачунарство, Техника и технологија, Српски језик и књижевност, Ликовна култура

Наставници-сарадници:

 • Горан Марковић - наставник Ликовне културе
 • Војка Лазаревић - наставник Технике и технологије

Квиз - 1. група

Квиз - 2.група

Квиз - 3 група

Асоцијације

 IMG 20191125 173815
IMG 20191125 173952
IMG 20191125 174046
IMG 20191125 174442
IMG 20191125 174723
IMG 20191125 175158
IMG 20191125 175710
IMG 20191125 180059
IMG 20191125 180546
IMG 20191125 180846
IMG 20191125 181455
IMG 20191125 181416