На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, обавештавамо вас да ће се наставни рад у школској 2021/2022. години започети по ПРВОМ моделу организације образовно-васпитног рада.

Обавештење о почетку школске године


У нашој школи настава ће се одвијати  по првом моделу што подразумева редовну наставу са целим одељењима и трајање часова по 45 минута уз примену свих прописаних епидемиолошких мера.

Мере спречавања уношења и преношења COVID-19 у школама, према стручном упутству за организацију наставе

  • доследна и исправна употреба маски у простору школе од стране свих лица (ученика и запослених)
  • физичка дистанца према могућностима школе (може и мања од 1m)
  • хигијена руку и респираторна хигијена
  • чишћење и дезинфекција простора школе у целини
  • успостављена сарадња са надлежном здравственом службом, а посебно са надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ