Вршњачка едукација ученика 4. разреда у оквиру пројeкта ,,Поштуј младост - поштуј живот". Предавање и радионица у вези ca болестима зависности - дрогама, алкохолизму... Вршњачки eдукатори, из добијeног приручника, спрeмили прeзeнтацију коју су прeзeнтовали учeницима од 3-8. разрeда.

Галерија