Током новембра месеца у оквиру једносменског рад, реализована је тема Невидљиви свет. Ученици су кроз једноставне експерименте уочавали и закључивали шта се дешава, повезујући експеримент са свакодневним животом. Помоћу  микроскопа су посматрали  грађу ћелије. Продукти рада приказују начин на који они доживљавају невидљиви свет.


 nevidljivi svet