izgradnja             У оквиру Програма за модернизацију школа објављен је позив за подношење понуда за игзрадњу    школске спортске сале у школи у Севојну.

          Више података можете пронаћи на следећем линку

          http://www.piu.rs/tenders.php?id=34&p_id=143

          Позив за подношење понуда

          Одлука о обустави поступка