Квалитет рада школе се исказује бројем од 1 до 4.

              Општи квалитет образовне установе може бити оцењен 1, 2, 3, или 4, а оцена 4 је највиша.


Да би се општи квалитет установе оценио са 2, 3, или 4, два услова морају бити испуњена: школа мора да оствари потребан проценат свих стандарда и потребан проценат стандарда који су кључни за вредновање. Погледајте извештај о спољашњем вредновању наше школе, које је спроведено 3. и 4. децембра  2013.године. 

Сумарна процена квалитета рада школе:  оцена 3,43

 Извештај о спљашњем вредновању квалитета рада Основне школе „Алекса Дејовић“ у Севојну