Вршњачки тим за професионалну оријентацију је уз подршку чланова Тима успешно реализовао планиране радионице за све ученике разредне наставе како у матичној, тако и у издвојеним одељењима Школе.

       Радионице су реализоване почев од новембра и током децембра 2021. године на часовима одељењског старешине.

  • У првом разреду реализована је радионица - Сазнао сам о занимању својих родитеља,
  • у другом разреду - Занимања - посао који волим да радим,
  • у трећем разреду - Кад порастем, бићу..., а
  • у четвртом разреду - Будуће занимање "Градимо куле од нашег сна".

       Шеснаест чланова Вршњачког тима: 8/1 - Сања Вучковић, Јана Вукотић, Нина Трнавац и Бојан Чубраковић, 8/2 - Маја Косић, Вања Јовановић, Давид Шибалић и Милан Јездимировић, 8/5 - Анђелина Остојић, Теодора Николић, Вук Танасковић и Иван Шуњеварић су на занимљив начин одржали радионице за ученике разредне наставе. Вршњачи тим је на тај начин пружио допринос реализацији Програма професионалне оријентације из угла ђака, на себи својствен начин, унапређујући квалитет вршњачке размене. Тако Програм професионалне оријентације на преласку у средњу школу и кроз ову димензију потврђује свој изузетан значај у развијању активизма и партиципацију ученика у школском животу.

IMG d85663303db00ff5f08f283bc782f374 V
IMG 4f96455a641a3d92b9c7a43fcf8d7155 V
IMG 625c6b80585ff0a4391b57e5563e7cb0 V
IMG 630bd05a4cda692524447dfadc5086fc V
IMG 841a8decdf0d1d8cf3ee62df471132ce V
IMG 85d7e51b819ecf878720beb4fa2d93e5 V