Пројекат ученика првог разреда - септембар 2019.год.


Пројектна настава - 1. разред


Ученици 1. разреда у сарадњи са ученицима 2. , 3. и 4.разреда


Први разред - септембар и октобар 


септембар - 4 часа