1 Данас смо сведоци урушавања правих вредности и померене перцепције ка неким светским тежњама, не знајући, или намерно затварајући очи пред тиме да су народна традиција и обичаји,корени нашег народа. Школа као васпитно-образовна институција има задатак да развије и подстиче љубав према правим вредностима. Иако јој то и није био главни циљ, али у позадини се некако наслућивао, ОШ „Алекса Дејовић“ из Севојна је реализовалапројекат који указује ученицима на лепоту наше традиције и тиме учинила само један корак ка њеном очувању.


Енергетска ефикасностГрад Ужице и Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије потписали су Меморандум о разумевању који дефинише оквире сарадње у Пројекту енергетске ефикасности у Србији и односи се на примену и спровођење Шеме расподеле уштеда између локалне самоуправе и крајњег корисника.

 

Споразум о спровођењу пројекта - 28.3.2017.год.

 

Табела