Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја о  организацији наставе од 21.2.2022.год.

Настава ће се одвијати по првом моделу што подразунева непосредно организовање наставе са целим одељењима.

  • Предметна настава (од 5. до 8. разреда) и иодељења из ИО Крвавци - прва смена
  • Разредна настава (од 1. до 4. разреда) - друга смена