Започети су радови на изградњи нове фискултурне сале у школи у Севојну.


 

1
2
3
4
5
 6