Обавештење за ученике

-    Ученици осмог разреда 1.6.2020.године долазе у школу на састанак са одељењским старешинама ( време састанка биће прецизирано и сви ученици ће добити правовремену информацију ).

-    При доласку у школу у групи може бити највише девет ученика.

-    Приликом доласка у школу понети са собом ђачку књижицу са новијом фотографијом .


-    Пробни завршни испит из математике ученици полажу 2.2.2020.године у 8 часова , у школу је потребно доћи у 7.15 часова.

-    Приликом прозивања ученика 2.2.2020.године, пре уласка у зграду школе, ученици су дужни да стану у ред на месту које је обележено за њихов разред.

-    На пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао,лењир, шестар, дрвене оловке и гумицу)

-    По потреби понети и флашицу воде.

-    Рад на тесту траје 120 минута.

-    Ученик или родитељ, односно други законски заступник , може да изврши увид у прегледан пробни тест.

-    Увид може да оствари електронским путем на веб адреси http:/probni.zios.mpn.gov.rs помоћу корисничког имена и лозинке. Корисничко име је Идентификациони број ученика.Лозинка је јединствена и уписана је на Омотници теста-ученик има свој примерак.