На основу дописа МПНТР-а, број 610-00-00329/2020-07 од 13.5.2020. године, у периоду од. 8.6. 2020. до 15.6. 2020. школа организује посебне часове наставе на којима се  ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности. Потребно је да до 25. маја одељењског старешину обавестите о намери да из одређеног предмета похађате посебне часове наставе, на којима можете показати бољи ниво постигнућа. Распоред посебних часова биће израђен на основу броја пријављених  ученика. 


Ученици 8. разреда пробни завршни испит полажу на два начина. Тест из српског језика и комбиновани тест преузимају 1.6. 2020. године у просторијама школе, према накнадно утврђеној сатници. Урађене тестове ученици предају одељењском старешини у уторак, 2.6.2020. године при доласку у школу, где полажу пробни завршни тест из математике, у периоду од 8 до 10 часова.Од среде, 3.6.2020. године до 15.6.2020. год. школа организује припрему за полагање завршног испита (припремна настава). Ученици 8. разреда полажу завршни испит 17,18. и 19. јуна 2020.