Штампа
Погодака: 3606

 

Подела одељења на наставнике и остала задужења у школској 2017/2018.години

 
Име и презиме Предмет Нед.фондчасова Разред и одељење у коме предаје

Одељ.

стар.

Славица Пејић

Српски језик

Грађанско васпитање II

17

1

5381 82 83

81-2-3

81
Тијана Геровасилис

Српски језик

Грађанско васпитање II

17

1

5271 72 73

71-2-3

  
Ирена Дрндаревић

Српски језик

Грађанско васпитање II

13

2

51 61 62

51-2-3 61-2

51
Данијел Радевић

Српски језик

Грађанско васпитање II

17

1

55 65 75 85

85

85
Бојана Кузовић Математика 20 515271 72 73 71
Биљана Минић Математика 12 61 81 83 61
Наташа Мисаиловић Математика 16 5565 75 85 55
Саша Дрндаревић Математика 12 5362 82 53
Срђан Маринковић Енглески језик 20 11 12 21 22 71 72 73 81 82 83 82
Ана Зорзић Енглески језик 20

31 32 33 41 42

51 52 53 61 62

52
Душица Каримановић Енглески језик 18 36-4615 25 35 45 55 65 75 85
Слађана Живковић Енглески језик 2 16-26
Ивана Матијевић Шпански језик 18 53 61 62 71 72 73 81 82 83 83
Милена Миленковић Шпански језик 12 55 65 75 8551 52
Љиљана Стојановић Историја 20 51 52   53 55 61 62 71 72 73 81 82 83 62
Дејан Петровић Историја 6 65 75 85
Мирјана Цицварић Географија 20 51 52   53 55 61 6271 72 73 81 82 83
Марина Трифуновић

Географија

Грађанско васпитање II

6

2

65 75 85

55 6-75

Весна Милићевић Биологија 20 51 52   61 62 71 72 7381 82 83
Мирјана Николић Матовић Биологија 8 5565 75 85
Тања Јевтовић Биологија 2 53
Домаћинство 4 71-2 73 81-2 83
Чувари природе 2 61 62
Иван Жунић Физика 12 62 72 7381 82 83
Гордана Пејић Физика 10 61 71 65 75 85
Мирјана Којадиновић Хемија 16 71 72 7375 81 82 83 85 75
Рада Радовић Техника и технологија 2 55 65
Техничко и информатичко образовање 6 6575 85
Информатика и рачунарство 12

515253 61-2 71-3 72 81-2 83

55 65 75 85

Богосав Михаиловић Техника и технологија 6 51 5253 73
Техничко и информатичко образовање

14

61 62 71 73 81 82 83
Војка Лазаревић Техника и технологија 2 53 72
Техничко и информатичко образовање

14

61 62 71 72 81 82 83

Срђан Петровић Музичка култура

19

51 52 53 55 61 62 65 71 72 73 75 81 82 83 85
Горан Марковић Ликовна култура 19 51 52 53 55 61 62 65 71 72 73 75 81 82 83 85
Чедомир Чолић Физичко и здравствено васпитање 8 51 52 53 55
Физичко васпитање 8 62 65 75 85
Изабрани спорт 3 65 75   85
Обавезне физичке активности ученика 1 51 55
Душица Петровић Физичко васпитање

14

61 7172 73 81 82 83
Изабрани спорт 8 61 62 71 72 7381 82 83
Божић Драгојле Обавезне физичке активности ученика 5 51 52 53 55
Данијел Микић Верска настава 23

1112 212231 32-3 41 425152 5361 62 71 72-3 8182 83 1-253-45   55

5-6-851-26 3-46

Мирка Илић Разредна настава 19 11 11
Ивана Божовић ,, 19 12 12
Зора Стојановић ,, 20 21 21
Маријана Ћитић ,, 20 22 22
Милина Мићовић ,, 20 31 31
Јадранка Сепи ,, 20 32 32
Маријана Чанчаревић ,, 20 33 33
Биљана Матијевић ,, 20 41 41
Бранка Полимчевић ,, 20 42 42
Љиљана Веизовић ,, 19 15 15
Радиша Кутлешић ,, 20 25 25
Душица Миливојевић ,, 20 35 35
Милијана Јовић ,, 20 45 45
Радован Павловић ,, 20 16 и 26 (комбиновано одељење) 16 и 26
Милена Жунић ,, 20 36 и 46 (комбиновано одељење) 36 и 46
Нада Живковић Предшколско 20 Предшколско Крвавци
Злата Јањић Предшколско 20 Предшколско Злакуса