Штампа
Погодака: 1799

 

Школски одбор 2020/2021.година  (6.11.2020.год)
 
Име и презиме Ко је овлашћени предлагач?
Тања Кнежевић Јединица локалне самоуправе
Жарко Савић Јединица локалне самоуправе
Милован Николић Јединица локалне самоуправе
Александар Ђалдовић Савет родитеља
Борис Ресимић Савет родитеља
Славица Суботић Савет родитеља
Бојана Митровић Наставничко веће
Ивана Матијевић Наставничко веће
Милијана Јовић Наставничко веће