Штампа
Погодака: 1553
 

Савет родитеља - школска 2019/2020.година

 

Име и презиме Представник одељења
Александар Миливојевић Предшколска група Крвавци
Весна Дабић Предшколска група Злакуса
Марија Милосављевић I1
Бранко Рађеновић I2
Марко Милосављевић I3
Радован Тодоровић I5
Слађана Николић I6
Мирослав Дејовић II1
Наташа Јанковић II2
Јелена Јанковић II5
Снежана Рогић – Марић II6
Владимир Дејовић III1
Бојана Оташевић III2
Милан Николић III5
Александар Ћалдовић IV1
Ивана Ерић IV2
Андријана Богдановић IV5
Новица Ковачевић III6/IV6
Милена Цвијовић V1
Драгана Ђоковић V2
Зоран Јанковић V3
Јована Живковић V5
Бојана Кнежевић VI1
Јелена Микулић VI2
Славица Суботић VI5
Ивана Давидовић VII1
Жељко Шпијуновић VII2
Олгица Марковић VII3
Владан Веснић VII5
Јелена Зарић VIII1
Ана Пантић VIII2
Наташа Николић VIII5

 


            У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.