У прилогу је допис о промени календара образовно-васпитног рада за период када је планиран пролећни распуст у основним и средњим школама.

Допис о промени календара образовно-васпитног рада

Календар образовно-васпитног рада за основне школе