prvaci       Основна школа „Алекса Дејовић“ у Севојну уписује ученике првог разреда и полазнике припремног предшколског програма од 3.4.2017.године до 31.5.2017.године, радним данима од 09,00 - 14,00 часова, у канцеларији секретара Школе.


У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ УПИСУЈУ СЕ СВА ДЕЦА КОЈА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ШЕСТ И ПО, А НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА (РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 1.3.2010. ГОДИНЕ ДО 28.2.2011.ГОДИНЕ).

У ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ УПУСУЈУ СЕ СВА ДЕЦА У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ (РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 1.3.2011. ГОДИНЕ ДО 29.2.2012.ГОДИНЕ).

Потребна документација за упис у први разред:

  •       извод из матичне књиге рођених за дете
  •       доказ о здравственом прегледу детета
  •       потврда о пребивалишту или пријава пребивалишта (на увид)обавезно са школског подручја
  •      уверење о похађању припремног предшколског програма (може се накнадно доставити када родитељима буде уручено у предшколској установи коју је дете похађало)

Потребна документација за упис у предшколске групе

  • извод из матичне књиге рођених за дете
  • доказ о здравственом прегледу детета