prvaci

Основна школа „Алекса Дејовић“ у Севојну уписује ученике првог разреда  и полазнике припремног предшколског програма од  01. 04.2016. године до 30.06.2016. године, радним данима од 09,00 - 14,00 часова, у канцеларији секретара школе.


У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ УПИСУЈУ СЕ СВА ДЕЦА КОЈА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ШЕСТ И ПО, А НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА (РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2009. ГОДИНЕ ДО 28.02.2010.ГОДИНЕ).

У ПРЕДШКОЛСКУ ГРУПУ УПУСУЈУ СЕ СВА ДЕЦА У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ (РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2010. ГОДИНЕ ДО 28.02.2011.ГОДИНЕ).

Потребна документација за упис у први разред:

  •         извод из матичне књиге рођених за дете
  •         лекарско уверење
  •         потврда о пребивалишту
  •    уvерење о завршеном припремном предшколском програму (може се накнадно доставити када родитељима буде уручено у предшколској установи коју је дете похађало).

Потребна документација за упис у предшколске групе:

  • извод из матичне књиге рођених за дете
  • лекарско уверење које издаје изабрани педијатар